Fastighetsrätt

 

Proceduren för köp av fastigheter i Spanien skiljer sig från systemet som du kan vara van vid i andra delar av Europa och därför är det av fundamental betydelse för alla köpare av fastigheter i Spanien att ha tillgång till oberoende och professionell rådgivning. Du bör kontakta din jurist så tidigt som möjligt och definitivt före du undertecknar en reservation eller betalar en handpenning.
 
Ripoll&Mateu kan ge dig all hjälp du behöver under köpprocessen.
 
Ripoll&Mateu kan som standard erbjuda följande tjänster:
 

 • Rådgivning och hjälp kommer att erbjudas för att förvärva spanskt NIE-nummer (identifieringsnummer för utländska medborgare)

 • Förhandla, korrigera och slutföra villkoren i köpekontraktet

 • Utföra en sökning i fastighetsregistret för att bekräfta den officiella ägaren, fastighetsbeskrivningen, huruvida fastigheten är registrerad eller inte och slutligen huruvida det finns några kostnader förknippade med fastigheten, som hypotekslån, servitut eller positiva/negativa avtal.

 • Söka hos det lokala kommunala stadsplaneringskontoret för att bekräfta huruvida fastigheten har byggnadslicens/tillstånd.  Säkerställa huruvida den beskrivna tomtytan i fastighetsregistret omfattas av (eller överensstämmer med) den kommunala licensen/tillståndet. Söka i bostadsregistret för att säkerställa att fastigheten har ett beboelighetsintyg

 • Sökning i lantmäteriregistret för att bekräfta taxeringsvärdet och den officiella ytan som anges i lantmäteriregistret

 • I händelse av en urban lägenhet, bekräfta gemensamma skyldigheter (inom bostadsägarföreningen) och även se till att säljaren har betalat de tillhörande bostadsföreningsavgifterna.

 • Verifiera huruvida allmänna och lokala skatter har betalats fram till dagens datum eller inte.

 • En spansk fullmakt kommer att tillhandahållas vid behov i händelse av att kunden inte kan vara närvarande vid slutförandet

 • Slutförande av transaktionen inför notarius publicus. En notarius publicus är en spansk tjänsteman som intygar parternas förmåga och innehållet i "escritura" eller lagfartsbrevet.

 • Efter undertecknandet, har affären avslutats och i enlighet med den allmänna skatteregeln, måste ITP-skatten för fastighetsöverlåtelse (för närvarande en progressiv skatt på 8 till 10 %) betalas till Balearernas skattemyndighet inom 30 dagar från slutförandet av affären. Vid andra typer av transaktioner, kan man även vara skyldig att erlägga mervärdesskatt

 • Formellt avisera allmännyttiga företag (el, vatten, osv.) om ägarbytet och organisera betalningsarrangemang med din spanska bank

Om du överväger att köpa en fastighet på Balearerna, tveka inte att kontakta oss för en mera detaljerad förklaring av processen. Vi garanterar en noggrann och professionell rådgivning.Ladda ner vår köpguide